Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Archívum május, 2013

I. éves alapképzésben részvevő hallgatók figyelmébe! SZAKIRÁNYJELENTKEZÉS


 

A tanári mesterképzésre való felkészülés az alapképzésben megkezdődik, mivel a jelenlegi jogszabály két tanári szakképzettség megszerzését írja elő.

VÉGZŐS HALLGATÓK FIGYELMÉBE! DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉG


Tájékoztatom végzős hallgatóinkat, hogy az oklevélátadó ünnepségre

 

Felhívás a köztársasági ösztöndíj 2013/2014. tanévi pályázatára


Tájékoztatom hallgatóinkat, hogy az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 2013/2014. tanévre

 

 

VÉGZŐS HALLGATÓK FIGYELMÉBE!

 

 

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2013. május 17-től a záróvizsga beosztások megtekinthetők a neptun rendszerben az alábbi menüpontban:

 

Záróvizsga beosztások

Június 7. Gyógynövény FSZ vizsga

Elnök: Székely Judit

Kérdező tanárok:

Prof. dr. Orbán Sándor

Patonay Katalin

Kisvarga Szilvia

Jegyzőkönyvvezető:

Rausz Rita

Helyszín: D.III..409

 

Június 11. 8.00-16.00

Biológia BSC Záróvizsga

I. bizottság D.III..409

Elnök:

Dr. Marschall Marianna

Tagok:

Mika János éghajlatkutató szakmai elismerése

A Magyar Meteorológiai Társaság Hegyfoky Kabos Emlékéremmel ismerte el a Földrajz Tanszék professzorának tevékenységét.

Szakdolgozati bírálatok közzététele

Kedves Hallgatók!

Az Állattani Tanszéken készült szakdolgozatok konzulensi és opponensi bírálatait az alábbi linken keresztül érhetik el:

http://www.ektf.hu/~emri/szakdoli-2013-jun

A Növénytani- és Növényélettani Tanszéken készült szakdolgozatok bírálatai a Neptun rendszerbe kerülnek feltöltésre.

Biológia Bsc Szakdolgozat védések beosztása

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics