Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Kiss Péter Díj

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kara által alapított díjat minden év végén a TTFK választott Kuratóriuma ítéli oda, az általa alkalmasnak vélt, a Karon kiemelkedő munkát végző személynek.


A választott Kuratórium összetétele: TTFK dékán, kari HÖK elnök, minden intézetvezető. Döntést egyszerű többséggel hoz a Kuratórium, azonos szavazatok esetén a Kuratórium Elnöke dönt. A Kuratórium elnöke a TTFK dékánja. A Kuratórium tagjai előzetesen tájékozódnak a kari dolgozók véleményéről. A Kuratórium tagjait a dékán kéri fel.


A díj átadására az Eszterházy Károly Főiskola évbúcsúztató ünnepségén kerül sor. A díj összege a mindenkori egyetemi tanári fizetés harmada.

A díjazottal szembeni elvárások:

  • végezzen a Karon igényes, lelkiismeretes és színvonalas oktató munkát,

  • pozitív hallgatói véleményekkel rendelkezzen,

  • tudományos munkásságának eredményei nemzetközi szinten is kedvező visszhangot váltsanak ki,

  • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai, illetve regionális partnerekkel való együttműködése jó „cégére” legyen karunknak,

  • emberi és szakmai munkássága legyen példaértékű a kari (dolgozók) oktatók, kutatók előtt, segítse a kar jövőbeli fejlődését.


A fenti elvárások mindegyikének nem kell egyszerre teljesülni egy adott jelölt esetén. Minden év november 25-ig a karok intézetei javaslatot tehetnek a díjazottra, 1-1 főt megnevezve, indoklással.

Az elnyert pénzösszeg mellé a díjazott egy emlékplakettet kap, melyen Kiss Péter tanár úr portréja látható, illetőleg a kitüntetett neve és az adományozás évszáma kerül megörökítésre.

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics