Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Felhívás a köztársasági ösztöndíj 2013/2014. tanévi pályázatára


Tájékoztatom hallgatóinkat, hogy az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 2013/2014. tanévre

 

 

köztársasági ösztöndíjat adományozhat.

 

Az EKF Hallgatói térítési és juttatási szabályzata szerint köztársasági ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali tagozatos) alap- vagy mesterképzésben részt vevő államilag támogatott, vagy költségtérítéses hallgató részesülhet, aki a jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, az utolsó két aktív félévben legalább 55 kreditet megszerzett, az utolsó két félévi súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,50.

 

A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató a főiskolán nyújthatja be. A pályázatok alapján a Szenátus augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.

 

A köztársasági ösztöndíjat – a főiskola által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2013/2014. tanév első négy hónapjára 34.000.- Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2014. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg egy tizede.

 

Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható.

 

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, szünetel, vagy tagozat váltással nem teljes idejűvé válik, a köztársasági ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

 

Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztársasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére - jogosult a hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni.

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

 

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb, vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során.

 

A pályázatok elbírálásának menete:

 

1. A pályázatot legkésőbb 2013. július 05-ig a szakmai önéletrajzzal együtt a TIK Oktatásszervezési Centrumának pénzügyi csoportjában kell leadni. (A épület 129. szoba)

2. A pályázatokat a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat véleményezi július 12-ig.

3. A Szenátus az FHÖK véleményének figyelembe vételével augusztus 1-ig javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a Köztársasági ösztöndíj adományozására.

 

A főiskola rektora a Köztársasági ösztöndíjakat a tanévnyitó ünnepségen hirdeti ki.

 

A kihirdetést követő 15 napon belül fellebbezést azon elutasított hallgató nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz, aki a főiskolai elbírálásban tapasztalt eljárási hiba miatt nem kapott ösztöndíjat.

 

 

 

A PÁLYÁZATI ADATLAP NYOMTATHATÓ A www.tik.ektf.hu FORMANYOMTATVÁNYOK MENÜBŐL VAGY BESZEREZHETŐ
A TIK OKTATÁSSZERVEZÉSI CENTRUMÁNAK
PÉNZÜGYI CSOPORTJÁBAN, A -129. szoba.

 

 

 

 

Eger, 2013. május 13.

 

 

Kalóné Szűcs Erzsébet sk.

TIK főigazgató

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics