Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Tengercsepp Díj

Tengercsepp Díj

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudomány Karának oktatói közül a díjat, az a hölgy kaphatja, aki az alábbi feltételek közül legalább egyet kimagasló színvonalon teljesít. Elősegítve így azt a szándékunkat, hogy a Természettudományi Kar széles körben elismert, megbecsült és pozitív jövőképpel rendelkező Kar lehessen.

 • Oktatói habitusával és teljesítményével kivívja kollégái és hallgatói elismerését
 • Munkásságát széleskörű szakmai elismertség övezi
 • Tehetséggondozásban elért eredményei országosan elismertek
 • Pályázati, közéleti eredményei a Természettudományi Kar jövőjét erőteljesen támogatják
 • Olyan alkotás, innovatív termék létrehozásában jeleskedett, amelynek országos, illetve nemzetközi visszhangja van

A díjat egy 6 tagú kuratórium ítéli oda, melynek tagjait a Természettudományi Kar intézetei és a Hallgatói Önkormányzat delegálnak, minden intézet és a Hallgatói Önkormányzat is egy-egy főt. A döntést hozók nem lehetnek vezető beosztásban az Eszterházy Károly Főiskolán a díj odaítélésének évében. A döntést a Kuratórium egyszerű szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke hoz döntést. A bizottság elnöke, a Kuratórium legidősebb tagja. A Természettudományi Kar dékánja részt vesz a döntést hozó Kuratóriumi ülésen, szavazati jog nélkül, kivéve azt az esetet, amikor a bizottságban résztvevő hölgy kapott jelölést Ilyenkor a dékán kap szavazati jogot, a jelölt távollétében.

Minden intézet egy jelöltet állíthat, akinek a nevét minden év december 1-ig kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba.

A díj odaítélésének meg kell történni minden év december 6-ig, az átadás az Eszterházy Károly Főiskola évzáró ünnepségén történik meg.

A díj összeg a mindenkori diplomás minimálbér összegével egyezik meg.

A kuratórium jelenlegi tagjai:

 • Dr. Forgó Péter (Élelmiszertudományi Intézet)
 • Vécseyné Kovách Magdolna (Testnevelési és Sporttudományi Intézet)
 • Dr. Kovásznay Gergely (Matematikai és Informatikai Intézet)
 • Dr. Tóth Antal (Földrajz és Környezettudományi Intézet)
 • Dr. Marschall Marianna (Biológiai Intézet)
 • Tóth Edina (Hallgatói Önkormányzat)

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics