Tudományos Szieszta

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Varázstorony

(Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ)

Külső kapcsolatok

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

A Botanikus kert természetvédelmi kezelési terve

A Botanikus kert nyílt élőhelyi része

Az EKF Botanikus kert természetvédelmi kezelési terve

 

1. A helyi védett természeti értékek alapadatai

Neve: Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertje

Kiterjedése: 9526 m2

Az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába (Natura 2000 Hálózat) nem sorolható a terület, helyi, önkormányzati védelem alatt áll 2011. szeptembertől.

Központi koordinátája: EOV-Y: 750293, EOV-X: 285617

Érintett EOV topográfiai szelvény azonosítója: 77-212

 

2. Természetvédelmi célkitűzések

 • Őrizze meg, és lehetőség szerint fejlessze, bővítse a kialakított lágyszárú- és fás növénygyűjteményt;
 • Őrizze meg, és lehetőség szerint fejlessze a biológiai sokféleséget élő génbank létrehozásával, ex situ konzervációs programok kidolgozásával;
 • Biztosítson az oktatási alapfeladatokhoz és kutatásokhoz megfigyelő és bemutató helyet;
 • Biztosítsa a természetesen előforduló ill. megtelepedő védett növény- és állatfajok létfeltételeit

 

3. Természetvédelmi stratégiák

 • Az arborétum kertészeti, dendrológiai és botanikai kutatások regionális központjává fejlődésének elősegítése, elsősorban a génmegőrzési tevékenység feltételeinek biztosításával,
 • Magbank létrehozásával csatlakozás a hazai gyűjteményes kertek, arborétumok hálózatához,
 • Az arborétumban folyó kutatások eredményei táj- és természetvédelmi hasznosításának elősegítése,
 • a természetestől távol álló, sajátos szempontok szerint kialakított mesterséges élőhelyek gondozása, ápolása, megfelelő állapotuk fenntartása, illetve az általuk nyújtott esztétikai élmény biztosítása érdekében,
 • a mesterséges élőhely-komplexum állatvilágának védelme, különös tekintettel a sziklakerti és fás társulásokhoz kötődő, illetve odúlakó fajokra,
 • a növényfajok, fajták, kertészeti változatok fennmaradásának biztosítása, a mesterséges biotópok fenntartása érdekében,
 • a spontán visszatelepedő értékes erdőssztyepp flóra- és faunaelemek védelmének biztosítása

 

 

4. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

 

4.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

 • A fával és cserjékkel borított területeken a felverődő, nem kívánt (idegenhonos) cserje- illetve gyomfajokat talajfelszíni mechanikus gyomirtással kell eltávolítani. A megfelelő állapotokat (záródás, növőtér) a gyűjtemény növényegyedeinek nyesésével, egészségügyi célzatú ápolásával, a kiszáradt egyedek eltávolításával kell biztosítani.
 • Az arborétum füves területeit évente legalább egyszer kézi vagy gépi úton kaszálni szükséges és gondoskodni kell a széna forgatásáról, begyűjtéséről és elszállításáról.

 

4. 2. Fajok védelme

 • Az odúlakó állatok részére mesterséges odúkat kell kihelyezni.
 • A fás, cserjés vegetáció irtását csak a fészkelési időn túl lehet elvégezni (augusztus 15 - március 1. között).
 • Gondoskodni kell a kultúrába vett, ex situ védelem alá vont védett növényfajok fenntartásáról, ápolásáról.

 

4.3. Látogatás

 • A terület korlátozottan, csak a természetvédelmi kezelő engedélyével látogatható.

 

4.4. Oktatás és bemutatás

 • A természetvédelmi oktatás, nevelés előmozdítása érdekében ismertető, tájékoztató táblákat, növénynév táblákat kell kihelyezni és gondoskodni kell ezek fenntartásáról, folyamatos karbantartásukról.
 • Oktatás-bemutatás célzattal állandó és időszaki tárlatokat, gyűjteményes, interaktív kiállítást, rendezvényeket, nyílt napokat kell szervezni.

 

4.5. Kutatás, vizsgálatok

 • Biztosítani kell a feltételeket a botanikai kutatás, génmegőrzés, valamint a természetvédelemhez köthető tudományos vizsgálatok elvégzéséhez.

 

4.6. Természetvédelmi infrastruktúra

 • A védett természeti értékek, őrzése, fenntartása és kezelése a terület tulajdonosának, illetve kezelőjének a feladata.
 • A védett területen csak a kezeléshez szükséges építmények helyezhetők el, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával és a szükséges egyéb engedélyek beszerzésével.
 • A védett területet táblával kell megjelölni.
 • Az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakhoz:
  • a fák egészségügyi csonkolásához, kivágásához
  • a védett növények életfolyamatait zavaró, vagy gátló tevékenység végzéséhez
  • művelési ág megváltoztatásához,
  • a terület állapotának megváltoztatásához építéshez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez

 

Languages

Belépés

nEtSZKÖZKÉSZLET

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics