Tudományos Szieszta

Faculty

Institute of Geography and Environmental Studies

Magic Tower

(Natural Sciences Course orientation and Methodology Center)

FutureRFID - Az RFID/NFC technológia továbbfejlesztési lehetőségei az "Internet of Things" koncepciói mentén - TÁMOP pályázat
Alkalmazható természettudományok oktatása a Tudásalapú Társadalomban - TÁMOP pályázat
EKF TTK Mesterképzés a Tudásalapú Társadalom szolgálatában - TÁMOP pályázat

Kari TDK beszámoló nap

Április 17-én 10 órától került megrendezésre a Természettudományi Karon a Kari TDK Nap, ahol minden intézetben előadásokat tartottak a hallgatók.

Résztvevők voltak:


Biológia Intézet

 • Erdős József (Biológia BSc): Lágyszárú fitomassza vizsgálata Eger környékén (témavezető: Pénzesné dr. Kónya Erika)
 • Laknerfi Krisztina (Biológia BSc): Climacium dendroides vegetatív regenerációjának vizsgálata (témavezető: Pénzesné dr. Kónya Erika)

Élelmiszertudományi Intézet

 • Nász Boglárka (Kémia Bsc, III. évf.), Esszenciális zsírsavak stabilitásának és lehetséges átalakulási folyamatainak vizsgálata (témavezető: Dr. Forgó Péter, főiskolai tanár)
 • Molnár Klaudia (Kémia Bsc, III. évf.), Természetes antioxidánsok vizsgálata és alkalmazási lehetőségeinek feltárása (témavezető: Dr. Forgó Péter, főiskolai tanár)
 • Puizl Viktória (Biológia, Bsc, III. évf.), Élelmiszerek glutaminsav tartalmának meghatározására szolgáló bioszenzor fejlesztés (témavezető: Dr. Bóka Beáta, tudományos munkatárs)
 • Mező Brigitta (Biológia, Bsc, III. évf.), Zöldséglevek fermentálására alkalmas mikroorganizmusok szelekciója (témavezető: Dr. Naár Zoltán, főiskolai tanár)
 • Juhász Judit (Biológia, Bsc, III. évf.), Erjesztett élelmiszerekből és természetes forrásokból izolált tejsav baktériumok antibiotikum rezisztenciájának vizsgálata (témavezető: Dr. Pál Károly főiskolai docens)
 • Kiss Nikolett (Biológia, Bsc, III. évf.), Élelmiszerszennyező penészgombák ökofiziológiai tulajdonságai (témavezető: Dr. Naár Zoltán, főiskolai tanár)

Földrajz és Környezettudományi Intézet

 • Tari Georgina (földrajz-biológia MA I. évf.): Bioeróziós nyomok kovásodott fák maradványain a magyarországi miocénből (témavezető: Dávid Árpád)
 • Kovács Annamária (földrajz-biológia MA I. évf.): A víz, mint téma megjelenése a középiskolai természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó tankönyvekben (témavezető: Ütőné Visi Judit)
 • Marton Kata (Földrajz BSc II. évf.): Bioerózió Nummuliteszeken (tafonómiai és paleoökológiai aspektusok) (témavezető: Dávid Árpád)
 • Kozma Ivett (Földrajz BSc. III. évf.): Kettő temető sírkő anyagának összehasonlító vizsgálata (témavezető: Dávid Árpád)
 • Domboróczki Dalma (Földrajz BSc. III. évf.): Mikrokarrok a Bükk-hegység különböző korú mészkövein - összehasonlítás (témavezető: Dávid Árpád)
 • Tari Georgina 2013 tavaszán a XXXI. Országos Tudományos Diákkonferencián, az Őslénytan szekcióban, 2. helyezést ért el. Bevezető, kedvcsináló előadásával adta meg az összejövetel alaphangját.

Matematikai és Informatika Intézet

 • Lázár Szilvia (Programtervező Informatikus BSc III. évf.): Tetszőleges bitméretű egész számokkal végzett műveletek a moduláris aritmetika szabályai szerint, determinisztikus és pszeudó prímtesztek (témavezető: Dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár, Keresztes Péter címzetes főiskolai docens)
 • Lőrincz Gábor (Programtervező Informatikus BSc III. évf.): Napkövetés megvalósítása mikrokontrollerrel (témavezető: Dr. Geda Gábor főiskolai docens)
 • Nagy Ferenc Attila (Programtervező Informatikus BSc III. évf.): Számítógépes és mikrokontrolleres környezet a mérés, érzékelés és vezérlés területén - Rádióamatőr állomásvezérlő program (témavezető: Dr. Geda Gábor főiskolai docens)

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 • Dinya Anna: Kiválasztás és utánpótlás nevelés a kézilabda különböző szakosztályaiban. (témavezető: Kopkáné Plachy Judit)
 • Gáspár Szilvia: Az aktív turisztikai típusok Magyarországon. Kerékpározás. (témavezető: Müller Anetta)
 • Kocsis Olivér: A testnevelő tanári egyéniség és a rendszeres sportolás attitűdjének kialakítása, megkülönböztetése az újkori olimpiai játékokon. (témavezető: Seres János)
 • Novák Annabella: Világsztárok Nógrád megyében - A Salgótarjáni Ugrógála története. (témavezető: Seres János)
 • Tunyogi Zsófia: Zene szerepe a fizikai aktivitásban. (témavezető: Kopkáné Plachy Judit)
 • Vojtkó Veronika: Esélyegyenlőség az olimpiákon: Etnikumok részvétele és hátrányos. (témavezető: Bíró Melinda)
 • Barcsák Barbara: Észak-Magyarországi régió egészségturizmusa. (témavezető: Müller Anetta)

Minden résztvevőnek gratulálunk!

Languages

User login

TTK logo

Regionális Tudásközpont

International Conference on Applied Informatics